Fotoboken och jaget – föreläsning Hasselblad center den 21 mars

Under tre kvällar kommer fotoboken att belysas utifrån de teman som utställningen rymmer: bilden, samhället och jaget. Hur har fotografer använt boken som ett medel för att gestalta sina egna erfarenheter? Vad kan man säga om den fotografroll som kommer till uttryck i flera av dessa arbeten, bland annat sett ur ett genusperspektiv? Hur förhandlas […]

Read more "Fotoboken och jaget – föreläsning Hasselblad center den 21 mars"