Trösta mig humlemor är boken om allt imperfekt och ofullständigt i livet. En poetisk berättelse i bild och text om berget som stänger inne. Om det allra grövsta barbariska våld mot kvinnan. Om stigen som leder förbi. I allt detta måste jag utropa Trösta mig humlemor, för jag behöver tröst och skönhet för att leva. Slåtterblomman lyser mot mig med sin porslins rena stjärna. Hon befruktar sig själv och viskar till mig att leta efter anden i gräset där hon-världen öppnas. Humlemor, trösta mig!

Fotografi: Agneta Ekman
Text: ett konstnärligt samarbete mellan poet Jonas Gren och Agneta Ekman
Förlag: Blackbook Publications

Boken kan beställas från agneta.ekman.wingate@gmail.com
Pris: 325.- frakt tillkommer

Mother of Bumblebee Comfort me

Mother of Bumblebee Comfort Me is the book about life´s imperfections and incompleteness. A lyric story in photographs and text. The mountain shutting you in. Centuries of barbaric violence done to women. The path letting you escape. I cry out. Bumblebee Mother Comfort Me, for I need the consolation and beauty she gives me, to go on living. Grass of Parnassia shines porcelain white. She fertilizes herself. She whispers: search for the living spirits among the grass. That´s where the she-worlds opens. Comfort Me, Bumblebee Mother.

Photography: Agneta Ekman
Texts: a creative collaboration between poet Jonas Gren and Agneta Ekman
Publisher: Blackbook Publications

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s